Γραφείο Τύπου

Πρόγραμμα Αποκομιδής Απορριμμάτων Πάσχα 2019

Πέμπτη, 25 Απριλίου 2019
image_print
Πρόγραμμα Αποκομιδής Απορριμμάτων Πάσχα 2019

ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

Την ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26-04-2019
• η αποκομιδή των σύμμεικτων υλικών (πράσινοι κάδοι) θα γίνει στο κέντρο της πόλης τις πρωινές ώρες .
• η αποκομιδή των ανακυκλώσιμων υλικών (μπλε κάδοι) θα γίνει μόνο στο κέντρο της πόλης τις πρωινές .

Το ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 27-04-2019
• η αποκομιδή των σύμμεικτων υλικών και των ανακυκλώσιμων υλικών θα γίνει κανονικά όπως κατά τις εργάσιμες ημέρες .

Την ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 28-04-2019
• η αποκομιδή των σύμμεικτων υλικών (πράσινοι κάδοι) θα γίνει στο κέντρο της πόλης τις πρωινές ώρες.

Την ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 29-04-2019
• η αποκομιδή των σύμμεικτων υλικών (πράσινοι κάδοι) θα γίνει στο κέντρο της πόλης τις πρωινές ώρες.