1

Πίνακας Ανάρτησης θεμάτων της 12ης/ 01-06-2020 Κατεπείγουσας διά Περιφοράς Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Δείτε τον πίνακα εδώ