Πίνακες Θεμάτων Επ. Ποιότητας Ζωής

Πίνακας ανάρτησης θεμάτων της 2ης/17-02-2020 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Δράμας

Τετάρτη, 19 Φεβρουαρίου 2020
image_print

δείτε τον πίνακα εδώ