Πίνακες Θεμάτων Επ. Ποιότητας Ζωής

Πίνακας Ανάρτησης Θεμάτων της 3ης/18-05-2021 δια τηλεδιάσκεψης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δ.Δράμας

Τετάρτη, 19 Μαΐου 2021
image_print

Δείτε τον πίνακα εδώ