Γραφείο Τύπου

Πίνακας Απασχόλησης ΙΔΟΧ καθαρισμού Σχολικών Μονάδων

Πέμπτη, 18 Αυγούστου 2022
image_print
Πίνακας Απασχόλησης ΙΔΟΧ καθαρισμού Σχολικών Μονάδων

Πατήστε ΕΔΩ για τον πίνακα αποτελεσμάτων Πλήρους Απασχόλησης

Πατήστε ΕΔΩ για τον πίνακα αποτελεσμάτων Μερικής Απασχόλησης

Πατήστε ΕΔΩ για τον Τελικό πίνακα αποτελεσμάτων

Πατήστε ΕΔΩ για τον πίνακα Απορριφθέντων υποψηφίων