Πίνακας Θεμάτων 13ης/09-05-2023 Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δ.Δράμας

Δείτε τον πίνακα εδώ