Πίνακες Θεμάτων Οικονομικής Επ.

Πίνακας Θεμάτων 27ης/27-09-2023 Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δ. Δράμας

Τετάρτη, 27 Σεπτεμβρίου 2023
image_print

Δείτε τον πίνακα εδώ