Πίνακες Θεμάτων Δ.Σ.

Πίνακας Ανάρτησης Θεμάτων της 19ης/30-10-2019 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δράμας

Παρασκευή, 1 Νοεμβρίου 2019
image_print

Δείτε τον πίνακα εδώ