Πίνακες Θεμάτων Επ. Ποιότητας Ζωής

Πίνακας θεμάτων της 5ης/9-7-2021 συνεδρίασης δια περιφοράς(μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) συνεδρίασης ΕΠΖ

Παρασκευή, 9 Ιουλίου 2021
image_print

Δείτε τον πίνακα εδώ