Πίνακες Θεμάτων Κοινότητας

Πίνακας Θεμάτων της 9ης /13-09-2019 Συνεδρίασης Συμβουλίου Κοινότητας Δράμας

Δευτέρα, 16 Σεπτεμβρίου 2019
image_print

Δείτε τον πίνακα pinakask9-13.09.2019