Πίνακας Θεμάτων της 9ης /13-09-2019 Συνεδρίασης Συμβουλίου Κοινότητας Δράμας

Δείτε τον πίνακα pinakask9-13.09.2019