Γραφείο Τύπου

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. ΣΟΧ1/2022 ΕΠΤΑ (7) ΑΤΟΜΩΝ, ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΟΚΤΩ (8) ΜΗΝΩΝ

Παρασκευή, 14 Οκτωβρίου 2022
image_print

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. ΣΟΧ1/2022 ΕΠΤΑ (7) ΑΤΟΜΩΝ, ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΟΚΤΩ (8) ΜΗΝΩΝ

Πατήστε ΕΔΩ για τον ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Πατήστε ΕΔΩ για τον ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Πατήστε ΕΔΩ για τον ΠΙΝΑΚΑ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ (ΑΑ)

Πατήστε ΕΔΩ για τον ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΝΤΩΝ (ΑΑ)