Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

Πλήρωση δώδεκα (12) θέσεων ειδικού ένστολου προσωπικού Δημοτικής Αστυνομίας

Τρίτη, 25 Αυγούστου 2009
image_print

Η Γενική Γραμματεία Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης έκδωσε προκήρυξη για την πλήρωση δώδεκα (12) θέσεων ειδικού ένστολου προσωπικού Δημοτικής Αστυνομίας στο Δήμο Δράμας :

Από τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης εκδόθηκε η αριθμ. 2/25-8-09 προκήρυξη για την πλήρωση δώδεκα (12) θέσεων ειδικού ένστολου προσωπικού Δημοτικής Αστυνομίας στο Δήμο Δράμας με αντικειμενικά κριτήρια, ως ακολούθως:

Κατηγορία ΠΕ Δημοτικής Αστυνομίας θέσεις τέσσερις (4)

Κατηγορία ΤΕ Δημοτικής Αστυνομίας θέσεις τέσσερις (4)

Κατηγορία ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας θέσεις τέσσερις (4)

Η προκήρυξη θα δημοσιευθεί στα μέσα μαζικής ενημέρωσης την 1η Σεπτεμβρίου 2009, η έναρξη υποβολής των αιτήσεων θα ξεκινήσει την 15η Σεπτεμβρίου 2009 και θα λήξει την 6η Οκτωβρίου 2009 (μεσημέρι).

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Διεύθυνση Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Διοίκησης Ν. Δράμας, Διοικητήριο Δράμας 66100 Δράμα στα γραφεία 333 και 334, και στα τηλέφωνα 2521033416 και 2521035011.