Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟΛΩΝ ΔΗΜ. ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Τετάρτη, 27 Απρίλιος 2011
image_print

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 1
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟΛΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΝΣΤΟΛΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ