1

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ 13ης/30-5-2023 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ. Σ. ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΑΠΑΡΤΙΑΣ

Δείτε το πρακτικό εδώ