Δήλωση Διαζυγίου
image_print

Το διαζύγιο δηλώνεται στο περιθώριο της Ληξιαρχικής Πράξης Γάμου.

Δικαίωμα δήλωσης του διαζυγίου έχει ο σύζυγος , η σύζυγος ή τρίτο πρόσωπο με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

Η προθεσμία δήλωσης είναι τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία που έγινε  αμετάκλητη η δικαστική απόφαση. Από την 31η ημέρα μέχρι την 90η καταβάλλεται πρόστιμο 100 € με στο Δημόσιο Ταμείο. Μετά την 90η ημέρα το πρόστιμο ανέρχεται σε 300€.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

  • Επικυρωμένο αντίγραφο δικαστικής απόφασης.
  • Δικαιολογητικά που αποδεικνύουν το αμετάκλητο της απόφασης.
  • Αστυνομική ταυτότητα δηλούντος.