Δήλωση Βάπτισης
image_print

Η βάπτιση δηλώνεται στο περιθώριο της ληξιαρχικής πράξης γέννησης.

Εάν η γέννηση δηλώθηκε σε άλλο ληξιαρχείο και η βάπτιση έλαβε χώρα στο  Δήμο μας , μπορεί να δηλωθεί  στο ληξιαρχείο  και να αποσταλεί υπηρεσιακά  στο ληξιαρχείο του τόπου γέννησης.

Υπόχρεοι για τη δήλωση της βάπτισης είναι οι δύο γονείς  και ο ίδιος  ο βαπτισθείς εάν έχει συμπληρώσει το 14ο έτος της ηλικίας του.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

  • Βεβαίωση του ιερέα που τέλεσε το μυστήριο.
  • Αστυνομική ταυτότητα των δηλούντων.