Εκταφή
image_print

Τέλος εκταφής :10,00 εως 25,00€ ανάλογα με την κατηγορία τάφου

Τέσσερις ημέρες πριν την εκταφή θα πρέπει να παραληφθούν τα προσωπικά αντικείμενα που βρίσκονται στο μνημείο.

Για την εκταφή χρειάζονται μαξιλαροθήκη, σαπούνι, οινόπνευνα και κρασί.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

  • Καταβολή ποσού (ανάλογα με το χρόνο παραμονής) που περιλαμβάνει την εκταφή, τη συντήρηση του Νεκροταφείου και τυχόν οφειλή από παράτασης εκταφής.
  • Καθορισμός ημερομηνίας και ώρας εκταφής.

Πρότυπα Αρχεία: