Εκταφή

Τέλος εκταφής :10,00 εως 25,00€ ανάλογα με την κατηγορία τάφου

Τέσσερις ημέρες πριν την εκταφή θα πρέπει να παραληφθούν τα προσωπικά αντικείμενα που βρίσκονται στο μνημείο.

Για την εκταφή χρειάζονται μαξιλαροθήκη, σαπούνι, οινόπνευνα και κρασί.