Άνοιγμα Μερίδας Δημότη από Μεταδημότευση
image_print

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

  • Ληξιαρχική πράξη γάμου.
  • Πιστοποιητικό γεννήσεως.
  • Αν η ληξιαρχική πράξη γάμου δεν αναφέρει το Δήμο που είναι γραμμένος ο/η σύζυγος, προσκομίζεται το πιστοποιητικό γεννήσεως για ενδεικτική εγγραφή στο Δήμο μας και ενημερώνεται με απόφαση ο Δήμος αυτός.

Πρότυπα Αρχεία:

Αρμόδιοι Υπάλληλοι:

Ονοματεπώνυμο Τηλ. Email
ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ 2521350733 tpetr@dimosdramas.gr