Διόρθωση Κύριου Ονόματος
image_print

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ληξιαρχική πράξη γέννησης υποβάλλονται:

  1. Βεβαίωση εφημερίου ή οικείου θρησκευτικού λειτουργού τεμένους ή συναγωγής
  2. Υπεύθυνη δήλωση

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

  • Ληξιαρχική πράξη γέννησης στην οποία να έχει καταχωρηθεί το κύριο όνομα.

Πρότυπα Αρχεία: