Εγγραφή Αλλοδαπών που Αποκτούν την Ελληνική Ιθαγένεια με Πολιτογράφηση
image_print

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

  • Απόφαση του Γ.Γ.Α.Δ.Μ.Θ.
  • Πρακτικό ορκωμοσίας.
  • Πιστοποιητικό γεννήσεως του ενδιαφερομένου, ξενόγλωσσο και μεταφρασμένο με τις ανάλογες σφραγίδες.
  • Ληξιαρχική πράξη γάμου ξενόγλωσση και μεταφρασμένη με τις ανάλογες σφραγίδες, αν έχει τελεστεί στο εξωτερικό.
  • Ληξιαρχικές πράξεις γεννήσεως παιδιών ξενόγλωσσες και μεταφρασμένες με τις ανάλογες σφραγίδες, αν έχουν γεννηθεί στο εξωτερικό, δηλωτικό αναγνώρισης εξώγαμου τέκνου σε περίπτωση που υπάρχει.
  • Για τους άνδρες, απόφαση Πειφερειάρχη για εγγραφή στα Μητρώα Αρρένων.

Πρότυπα Αρχεία: