Μεταδημότευση Διαζευγμένων ή Εν Χηρεία Συζύγων σε Δήμο ή Κοινότητα εκτός του τόπου καταγωγής
image_print

Εάν η οικογένεια έχει εγγραφεί σε άλλο Δήμο ή Κοινότητα απαιτείται πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης με πλήρη στοιχεία.

Σε περίπτωση ύπαρξης προηγούμενου γάμου, απαιτείται η πιστοποίηση της λύσης αυτού,  με τελεσίδικη απόφαση Δικαστηρίου (εφόσον είχε τελεστεί πολιτικός γάμος) και Διαζευκτήριο της Μητροπόλεως (εφόσον είχε τελεστεί θρησκευτικός γάμος) – είτε με ληξιαρχική πράξη θανάτου σε περίπτωση χηρείας.

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του εθνικού δημοτολογίου, εκτός απο τα παραπάνω, σε περίπτωση διαζυγίου, απαιτείται ληξιαρχική πράξη γάμου με καταχωρημένο το διαζύγιο.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

  • Αιτήσεις ενηλίκων για εγγραφή στα Δημοτολόγια.
  • Πιστοποιητικά γεννήσεως των συζύγων με πλήρη στοιχεία για μεταδημότευση.
  • Ληξιαρχική πράξη Α' Γάμου.
  • Ληξιαρχικές πράξεις γεννήσεως (όταν υπάρχουν παιδιά).
  • Πιστοποιητικά γεννήσεως από Μητρώα Αρρένων (όταν υπάρχουν παιδιά).
  • Βεβαίωση Αστυνομίας του τόπου διαμονής τα δύο τελευταία χρόνια.

Πρότυπα Αρχεία: