Μεταδημότευση Συζύγου
image_print

Σε περίπτωση που υπάρχουν και τέκνα χρειάζεται η ληξιαρχική πράξη γεννήσεως των παιδιών

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

  • Πιστοποιητικό γεννήσεως.
  • Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως.
  • Ληξιαρχική πράξη γάμου.

Πρότυπα Αρχεία: