Παράταση Εκταφής
image_print

Αφορά περιπτώσεις ενταφιασμένων σε τάφο τριετούς χρήσης για τους οποίους έχει παρέλθει η τριετία από την ημερομηνία ταφής.

Δικαίωμα 1 ης ανανέωσης (υποχρεωτική τριετία)

Για τάφους πολυτελείας : 250,00€
Για τάφους Α΄ κατηγορίας :150,00€
Για τάφους Β΄ κατηγορίας :100,00€
Για τάφους Γ΄ κατηγορίας : 50,00€
Για τάφους Δ΄ κατηγορίας: 25,00€

Δικαίωμα 2 ης ανανέωσης (τελευταία – προαιρετική)

Για τάφους πολυτελείας : 350,00€
Για τάφους Α΄ κατηγορίας :210,00€
Για τάφους Β΄ κατηγορίας :140,00€
Για τάφους Γ΄ κατηγορίας : 70,00€
Για τάφους Δ΄ κατηγορίας: 35,00€

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

  • Καταβολή ποσού μετά την έγκριση της παράτασης.

Πρότυπα Αρχεία: