Προσθήκη Κυρίου Ονόματος
image_print

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

  • Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως που να αναφέρει το κύριο όνομα.
  • Τελεσίδικη δικαστική απόφαση.