Ταφή

Θα πρέπει να γνωρίζετε σχετικά με τους τάφους τριετούς ταφής ότι μετά την παρέλευση της τριετίας θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος συγγενής να ενδιαφερθεί για την υποχρεωτική 1η ανανέωση παράταση του χρόνου εκταφή κατά τρία επιπλέον έτη και την 2η προαιρετική.