Γραφείο Τύπου

Πρόγραμμα Αποκομιδής Απορριμμάτων κατά τις ημέρες του Πάσχα 2020

Τετάρτη, 15 Απριλίου 2020
image_print
Πρόγραμμα Αποκομιδής Απορριμμάτων κατά τις ημέρες του Πάσχα 2020

Την ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  17-04-2020  

  • η αποκομιδή των σύμμεικτων υλικών (πράσινοι κάδοι) θα γίνει στο κέντρο της πόλης τις πρωινές ώρες .
  • η αποκομιδή των ανακυκλώσιμων  υλικών (μπλε κάδοι) θα γίνει μόνο στο κέντρο της πόλης  τις πρωινές . 

Το ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ     18-04-2020

  • η αποκομιδή των σύμμεικτων υλικών και των ανακυκλώσιμων υλικών θα γίνει κανονικά όπως κατά τις εργάσιμες ημέρες .

 Την ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ     19-04-2020

  • η αποκομιδή των σύμμεικτων υλικών (πράσινοι κάδοι) θα γίνει στο κέντρο της πόλης τις πρωινές ώρες.

Την ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ     20-04-2020

  • η αποκομιδή των σύμμεικτων υλικών (πράσινοι κάδοι) θα γίνει στο κέντρο της πόλης τις πρωινές ώρες.

Από το Γραφείο Τύπου