Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

ΠΡΟKHΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ»

Τρίτη, 1 Σεπτεμβρίου 2020
image_print

Ο Δήμαρχος Δράμας  Διακηρύσσει

Την με ανοιχτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση της παραπάνω εργασίας «Ανάπτυξη “Ψηφιακού Συστήματος Πολιτισμικής Ταυτότητας” ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ»

Εκτιμώμενης αξίας 318.548,39 ευρώ (χωρίς το ΦΠΑ)

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗ SIGNED_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ signed_ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ