Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

Προκήρυξη για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης

Παρασκευή, 9 Ιανουαρίου 2015
image_print

Ο Δήμαρχος Δράμας έχοντας υπόψη το άρθρο 77 του Ν.3852/10 προκηρύσσει διαγωνισμό για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης

 

Κατεβάστε το αρχείο