1

Προκήρυξη Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την μίσθωση του κυλικείου του 15ου Δημοτικού Σχολείου Δράμας

H Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δράμας προκηρύσσει  πλειοδοτικό διαγωνισμό για την μίσθωση του κυλικείου του 15ου Δημοτικού Σχολείου  Δράμας

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Δράμας ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής στις 24/05/2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00π.μ. κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ