1

Προκήρυξη Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την μίσθωση του κυλικείου του 3ου Γυμνασίου Δράμας

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δράμας προκηρύσσει  πλειοδοτικό διαγωνισμό για την μίσθωση του κυλικείου του Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Χωριστής
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Δράμας ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής στις 24/05/2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00π.μ. κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

15475

H Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δράμας προκηρύσσει  επαναληπτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό για την μίσθωση του κυλικείου του 3ου Γυμνασίου Δράμας

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Δράμας ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής στις 24/05/2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00π.μ. κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ