Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ”ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ”

Δευτέρα, 19 Απριλίου 2021
image_print

 Ο Δήμαρχος του Δήμου Δράμας προκηρύσσει διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία, με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας «Εργασίες καθαρισμού και αποψίλωσης κοινόχρηστων χώρων και οικοπεδικών εκτάσεων για λόγους πυροπροστασίας», προϋπολογισμού  12500,00 Ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)

ΚΗΜΔΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΚΗΜΔΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

espd-request-v2(3)_signed

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ