Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ”ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΑ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΑ ΔΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕ ΔΡΑΜΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ” ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2021 & 2022

Παρασκευή, 16 Απριλίου 2021
image_print

Ο Δήμαρχος του Δήμου Δράμας προκηρύσσει διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία, με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας «Εργασίες πρόληψης και αντιπυρικής προστασίας  στα περιαστικά δάση της ΔΕ Δράμας, του Δήμου Δράμας», προϋπολογισμού  38800,00 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.)

ΚΗΜΔΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΚΗΜΔΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

espd-request-v2(2)_signed

OΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ