Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

Προμήθεια Kάδων Απορριμμάτων και Καλαθιών Αχρήστων

Παρασκευή, 3 Σεπτεμβρίου 2021
image_print

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ (ΑΑ)

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΕΕΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ