Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

Προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης, ονοματοθεσίας, αριθμοδότησης και λοιπού υλικού σήμανσης για τις ανάγκες του Δήμου Δράμας – Προμήθεια υλικών σήμανσης (κώνοι, κορδέλες, κλπ) – Προμήθεια στηθαίων ασφαλείας οδικού δικτύου

Δευτέρα, 22 Ιουλίου 2019
image_print

Ο Δήμος Δράμας ανακοινώνει την πρόσκληση για την “Προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης, ονοματοθεσίας, αριθμοδότησης και λοιπού υλικού σήμανσης για τις ανάγκες του Δήμου Δράμας – Προμήθεια υλικών σήμανσης (κώνοι, κορδέλες, κλπ) – Προμήθεια στηθαίων ασφαλείας οδικού δικτύου”, με την διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης  και με ενδεικτικό προϋπολογισμός 23.956,80 € (συμπ. ΦΠΑ 24%).

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ