Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (HARDWARE) & ΠΑΚΕΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ (SOFTWARE)

Τετάρτη, 1 Αυγούστου 2018
image_print

ΝΕΟ! ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΔΩ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΤΕΥΔ ΕΔΩ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ (ΤΜΗΜΑΤΑ Α-Β-Γ) ΕΔΩ