Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

«Προμήθεια γραφικής ύλης – λοιπών υλικών γραφείου & υλικού εκτυπώσεων (εκτυπωτικό χαρτί Α4, Α3)» 2016 – 2017

Δευτέρα, 8 Φεβρουαρίου 2016
image_print

Ο Δήμαρχος Δράμας προκηρύσσει πρόχειρο (συνοπτικό) ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την ανάδειξη αναδόχου προμηθευτή για την «Προμήθεια γραφικής ύλης – λοιπών υλικών γραφείου & υλικού εκτυπώσεων (εκτυπωτικό χαρτί Α4, Α3)» 2016 – 2017, προϋπολογισμού 34.000,00 € με ΦΠΑ  

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ