Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

Προμήθεια Ειδικού Μηχανικού Εξοπλισμού Καθαρισμού Πρανών και Δασών (Εκριζωτής πρεμνών, Χλοοκοπτικό μηχάνημα κοπής ψηλών χόρτων), Πυροσβεστικού και Λοιπού Μηχανικού Εξοπλισμού και Χλοοκοπτικού Τρακτέρ

Τρίτη, 15 Οκτωβρίου 2013
image_print

 Πρόχειρος Δημόσιος Επαναληπτικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια Ειδικού Μηχανικού Εξοπλισμού Καθαρισμού Πρανών και Δασών (Εκριζωτής πρεμνών, Χλοοκοπτικό μηχάνημα κοπής ψηλών χόρτων), Πυροσβεστικού και Λοιπού Μηχανικού Εξοπλισμού και Χλοοκοπτικού Τρακτέρ με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή 

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ