Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

Προμήθεια και Εγκατάσταση δύο Φ/Β σταθμών ισχύος 9,87 KW ο καθένας, στις στέγες δύο σχολικών κτιρίων του Δήμου Δράμας και συγκεκριμένα του 6ου Δημοτικού Σχολείου και του Δημοτικού Σχολείου Χωριστής (περιλαμβάνεται η προμήθεια, καθώς και οι απαραίτητες

Παρασκευή, 3 Ιουλίου 2015
image_print

Ο Δήμαρχος Δράμας προκηρύσσει πρόχειρο δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης, τη χαμηλότερη τιμή για την «Προμήθεια και Εγκατάσταση δύο Φ/Β σταθμών ισχύος 9,87 KW ο καθένας, στις στέγες δύο σχολικών κτιρίων του Δήμου Δράμας και συγκεκριμένα του 6ου Δημοτικού Σχολείου και του Δημοτικού Σχολείου Χωριστής (περιλαμβάνεται η προμήθεια, καθώς και οι απαραίτητες εργασίες εγκατάστασης των σταθμών και σύνδεσης με το δίκτυο της ΔΕΗ)» σύμφωνα με τις διατάξεις της ΥΑ 11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ), για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της παραπάνω προμήθειας, προϋπολογισμού 48.780,00 € (χωρίς ΦΠΑ) και 59.999,40 € (με ΦΠΑ).  

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ