Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

Προμήθεια και εγκατάσταση ενός υπογείου συστήματος αποκομιδής και διαχωρισμού διαβαθμισμένης συμπίεσης για το Δήμο Δράμας

Δευτέρα, 6 Ιουλίου 2015
image_print

Ο Δήμαρχος Δράμας προκηρύσσει δημόσιο πρόχειρο ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή (μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης) για την προμήθεια και εγκατάσταση ενός υπογείου συστήματος αποκομιδής και διαχωρισμού διαβαθμισμένης συμπίεσης για το Δήμο Δράμας.

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη με τον ΦΠΑ (23%) σε 49.999,50 € συνολικά και χρηματοδοτείται από το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου “ Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015¨ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ