Προαιρετικά

Πρόσκληση 18ης/5-7-2023 τακτικής μεικτής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δ.Δράμας

Πέμπτη, 29 Ιουνίου 2023
image_print

Δείτε την πρόσκληση εδώ