Πρόσκληση 21ης/24-07-2023 Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δ. Δράμας

Δείτε την πρόσκληση εδώ