Μη κατηγοριοποιημένο

Πρόσκληση 27η/18-11-2020 δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Πέμπτη, 12 Νοεμβρίου 2020
image_print

Δείτε την πρόσκληση εδώ