ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Πέμπτη, 2 Φεβρουαρίου 2017
image_print

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εργασία “Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων” προϋπολογισμού 124.000,00 € (με Φ.Π.Α.)

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ PROSKLISH