Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑΣ

Τρίτη, 1 Αυγούστου 2017
image_print

Ο Δήμος Δράμας ανακοινώνει ότι θα προβεί στην προμήθεια, 1 (μίας) συσκευής τηλεομοιοτυπίας.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΔΩ