Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΗΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΕΓΓΡΑΦΕΑ

Τρίτη, 1 Αυγούστου 2017
image_print

Ο Δήμος Δράμας ανακοινώνει ότι θα προβεί στην προμήθεια, 1 (μίας) συσκευής φορητού ψηφιακού εγγραφέα, η οποία θα χρησιμοποιηθεί για την ηχογράφηση – καταγραφή των συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΔΩ