Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ΄ ΄ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ’

Τετάρτη, 12 Μαΐου 2021
image_print

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ΄ ΄ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ‘ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_2021 (ΑΑ)

ΜΕΛΕΤΗ ΝΕΑ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΑ 28-04-2021