Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς για την «Προμήθεια και εγκατάσταση μεταλλικών κατασκευών (στέγαστρα & συρόμενη πόρτα) στην κοινότητα του Καλού Αγρού

Τρίτη, 29 Αυγούστου 2023
image_print