Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς, για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια προτυπωμένων φακέλων αλληλογραφίας για τις ανάγκες των υπηρεσιών Δήμου Δράμας»

Δευτέρα, 28 Αυγούστου 2023
image_print